I Świętokrzyskie Forum Edukacji Ustawicznej: Nowe Technologie i Dyskusja o Przyszłości Edukacji

W Kielcach odbyło się inauguracyjne spotkanie I Świętokrzyskiego Forum Edukacji Ustawicznej, które skupiło na sobie uwagę ekspertów branży edukacyjnej. Zasoby takie jak komputery, tablice interaktywne, roboty edukacyjne oraz aplikacje bazujące na sztucznej inteligencji były jednym z głównych tematów dyskusji podczas tego wydarzenia. Swoje miejsce znalazły również inne kluczowe kwestie dotyczące współczesnego kształcenia dzieci i młodzieży. Dyskusje miały miejsce w Targach Kielce, gdzie forum rozpoczęło swoją działalność we wtorek 11 czerwca, a kontynuowane było także następnego dnia.

Pierwsze Świętokrzyskie Forum Edukacji Ustawicznej zostało zainicjowane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Renatę Janik oraz Aleksandrę Marcinkowską – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Wśród uczestników znaleźli się reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Całość wydarzenia prowadził Radosław Brzózka, znany dziennikarz i prezenter telewizyjny.

Forum było integralnym elementem projektu, który jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, z funduszy uzyskanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wśród uczestników pierwszego dnia Forum znaleźli się dyrektorzy szkół, nauczyciele, profesorowie uniwersyteccy oraz inni zainteresowani nowymi technologiami w edukacji. Była to okazja do zapoznania się z najnowszymi badaniami nad kierunkiem zmian w edukacji dzieci i młodzieży, a także możliwością implementacji rozszerzonej rzeczywistości w szkolnictwie.

Na koniec pierwszego dnia Forum odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie „AI w edukacji – przyszłość vs zagrożenie”. Do konkursu zgłosiło się 18 zespołów z 14 szkół ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Nagrodami uhonorowano trzech równorzędnych laureatów – reprezentantów Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach imienia generała Józefa Hauke Bosaka, I Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława Sikorskiego we Włoszczowie oraz ZST-I Busko Zdrój. Nagrody zostały wręczone przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Renatę Janik, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandrę Marcinkowską oraz Anitę Koniusz, Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.