Politechnika Świętokrzyska i Kielecki Park Technologiczny wręczyli nagrody w szóstej edycji "Konkursu na najlepszą pracę dyplomową"

Po raz kolejny, Politechnika Świętokrzyska we współpracy z Kieleckim Parkiem Technologicznym przeprowadziła ceremonię wręczenia nagród laureatom „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową”. W tej odsłonie konkursu, uczestniczyli studenci i studentki, którzy zgłosili swoje prace w 13 wyznaczonych kategoriach.

Kategorie te obejmowały takie dziedziny jak: Architektura, Automatyka, Budownictwo drogowe i mostowe, Budownictwo ogólne, Ekonomia, Elektrotechnika i elektronika, Geodezja, Informatyka, Inżynieria danych, Inżynieria produkcji, Inżynieria środowiska i OZE, Mechanika i budowa maszyn, Transport i logistyka oraz Wzornictwo przemysłowe. Prace prezentowane w tych obszarach były oceniane przez anonimowych ekspertów reprezentujących firmy partnerskie, posługujących się kryteriami takimi jak: użyteczność pracy, jej zgodność z aktualnymi problemami kraju i regionu oraz samodzielność autora.

Wśród partnerów konkursu i sponsorów nagród znaleźli się przedstawiciele firm: Vitrintec, IT Control, PBI, Mostostal, Bank BGK, ZPUE, Industria, Transition Technologies PSC, Celsium, MAN Bus, Instytut OZE, Progress Eco, KH-Kipper oraz DS SMITH. Wieloletnie doświadczenie tych podmiotów na rynku gwarantuje praktyczne i długoterminowe spojrzenie na oceniane projekty. Partnerzy konkursu mieli również okazję zapoznać się z innowacyjnymi pomysłami i potencjałem przyszłych pracowników sektora.

Zastępca prezydenta miasta Kielce, Łukasz Syska, z entuzjazmem odnosił się do inicjatywy łączącej świat nauki i biznesu. Wyraził nadzieję na kontynuację tego rodzaju przedsięwzięć i deklarował gotowość do współpracy przy ich organizacji w przyszłości. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Stanisław Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, zwrócił uwagę na atrakcyjność uczelni dla studentów i zasugerował rozszerzenie konkursu o kategorię najlepszego doktoratu.

Justyna Lichosik, dyrektor KPT, podkreśliła wielowymiarowość procesu łączenia nauki z biznesem poprzez komercjalizację, transfer czy promocję wiedzy. Konkurs jest jednym z działań wpisujących się w ten proces. W siódmej edycji konkursu oceniane były 62 prace, a główna nagroda wynosiła 1000 zł.