W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej: Uroczystości ku czci Jana Piwnika "Ponurego" oraz Eugeniusza Kaszyńskiego "Nurta"

Dnia 14 czerwca, rozpoczyna się cykl uroczystości mający na celu uczczenie pamięci żołnierzy Armii Krajowej pod dowództwem Jana Piwnika, znanego jako „Ponury” oraz Eugeniusza Kaszyńskiego, który nosił pseudonim „Nurt”. Podczas tych wydarzeń wspomnienie zostanie oddane także Marianowi Świderskiemu „Dzikowi”, którego imię upamiętni tablica pamiątkowa w Bodzentynie. Wskazuje na to Anna Skibińska, wiceprezeska Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury-Nurt”, a zarazem harcmistrzyni.

Skibińska informuje również o koncercie pieśni patriotycznych, który ma miejsce tego samego dnia przy miejscu spoczynku Zdzisława Rachtana „Halnego”. Koncert jest poświęcony Janowi Piwnikowi, bohaterowi który zginął dokładnie 80 lat temu pod Jewłaszami. Następnego dnia (15 czerwca), na terenie Wykusu zorganizowany zostanie koncert Artura Bińka i jego córki Oliwii. Na koncercie zaprezentowane zostaną utwory dedykowane czterem dowódcom: Janowi Piwnikowi, Eugeniuszowi Kaszyńskiemu, Stanisławowi Pałacowi i Waldemarowi Szwiecowi.

Spotkania wykusowe odbywają się bez przerwy od końca wojny. Za początek uważany jest rok 1957, kiedy to żołnierze postawili kapliczkę Matki Boskiej Bolesnej w pobliżu obozowiska. Na kapliczce umieszczone są tabliczki z nazwiskami poległych towarzyszy broni. Początkowo spotkania miały miejsce w październiku, w rocznicę postawienia kapliczki, jednak od 1969 roku termin zmieniono na weekend poprzedzający 16 czerwca, rocznicę śmierci Jana Piwnika „Ponurego”.

Co roku w spotkaniach wykusowych biorą udział przedstawiciele służb mundurowych: policjanci, leśnicy i żołnierze, a także kombatanci oraz harcerze i młodzież. Jak co roku msza sprawowana na polanie jest ofiarowana „Nurtowi” i jego żołnierzom, bowiem to miejsce wiecznego spoczynku dowódcy. Prochy „Nurta” zostały przewiezione do Polski i pochowane na Wykusie w 1994 roku. Natomiast w niedzielę msza w opactwie ojców cystersów w Wąchocku jest sprawowana w intencji Jana Piwnika „Ponurego” i jego żołnierzy. Jan Piwnik został pochowany w opactwie w 1988 roku, a jego powtórny pogrzeb stał się wielkim wydarzeniem politycznym na koniec epoki komunizmu.

Wykus to miejsce o znaczeniu dla wielu środowisk, nie tylko dla osób związanych z Armią Krajową. Na przykład od 30 lat współpraca jest utrzymywana z Policją, ponieważ Jan Piwnik był policjantem przed wojną. Podczas uroczystości wręczana jest także Honorowa Odznaka Policyjna, która jest przyznawana za szczególne zasługi dla obrony ludności. Otrzymują ją policjanci, którzy ryzykując własne życie bronią bezpieczeństwa innych, a czasami odznaka jest przyznawana pośmiertnie. Tak było w przypadku francuskiego żandarma Arnouda Beltrama, który ofiarował swoje życie, aby ratować przetrzymywaną kobietę. Beltram został zastrzelony i dźgnięty nożem przez terrorystę. Jego żona odebrała odznaczenie na Wykusie.

Od 1996 roku Wykus jest pod opieką harcerzy. Decyzją ostatnich żołnierzy „Ponurego” i „Nurta” to młodzi ludzie stali się spadkobiercami Zgrupowań Partyzanckich Ponury – Nurt. Swoją odpowiedzialność udowodnili kilka lat wcześniej, podczas powtórnego pogrzebu Jana Piwnika, kiedy w zabezpieczanie uroczystości zaangażowało się półtora tysięcy młodych ludzi w szarych mundurach.