Ruda Maleniecka planuje strategię na oszczędność energii elektrycznej

Na terenie gminy Ruda Maleniecka planowane jest przeprowadzenie działań, które mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej. W szczególności dotyczy to wymiany starych żarówek sodowych na nowoczesne, energooszczędne oświetlenie LED. Działania te zaplanowano na okres letni.

Wójt gminy, Jolanta Orman, podkreśla, że powyższe zmiany przyniosą znaczne korzyści finansowe dla budżetu gminnego. Dokładniej mówiąc, wszystkie sodowe lampy uliczne w gminie zostaną zastąpione przez technologię LED. Już zawarto umowę z firmą, która zajmie się realizacją tego projektu, a jej prace na placu budowy mają rozpocząć się w lipcu. Szacunki pokazują, że po zmianie systemu oświetlenia, wydatki na energię elektryczną mogą zredukować się nawet o 70%. Taka oszczędność będzie mieć duże znaczenie dla gminnego budżetu, gdyż obecnie na energię przeznaczana jest istotna jego część.

Dodatkowo, Jolanta Orman wyjaśnia, że całość przedsięwzięcia została rozłożona na dwa etapy. W pierwszej kolejności, w bieżącym roku, planowana jest wymiana lamp w już istniejącej sieci oświetleniowej. Następnie, w roku następnym, przewidziane jest rozbudowanie sieci poprzez dodanie kolejnych linii oświetlenia.

Warto dodać, że gmina Ruda Maleniecka planuje również modernizację lokalnych elektrowni wodnych. Energia wyprodukowana przez te elektrownie zostanie wykorzystana do zasilenia publicznych budynków.