Dekada działalności Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego "Świętokrzyski Sztetl"

„Świętokrzyski Sztetl”, będący ośrodkiem edukacyjnym i muzeum, ma powody do świętowania – obchodzi swoje dziesięciolecie. Jubileusz ten jest celebrowany podczas corocznego wydarzenia „Szalom na Wspólnej”, które w tym roku miało miejsce w niedzielę, 16 czerwca, w Chmielniku.

Wiele pozytywnych słów na temat decyzji o rekonstrukcji synagogi padło ze strony Pawła Wójcika, aktualnego burmistrza Chmielnika. Wyraził on uznanie dla pomysłu poprzedników i podkreślił wartość istnienia sztetla, który stanowi symbol pokojowego współistnienia, tak różnego od obecnej globalnej sytuacji pełnej konfliktów i nienawiści. Wskazał także na znaczenie dialogu i budowania wzajemnych relacji, a nie podziałów. Wyraził przekonanie, że ośrodek przez ostatnie 10 lat z powodzeniem realizuje te cele.

Burmistrz Wójcik wskazał również, że „Świętokrzyski Sztetl” stał się miejscem prezentacji kultury żydowskiej w jej wielu aspektach. Podkreślił, że ośrodek gości różne formy działalności kulturalnej – koncerty, wystawy, spotkania literackie i edukacyjne dla dzieci oraz młodzieży. Zwrócił uwagę na szczególną wagę elementu edukacyjnego w działalności ośrodka. Wskazał, że celem jest nie tylko edukacja młodych ludzi, ale również dorosłych odwiedzających ośrodek. Podkreślił istotność promowania dialogu i nauki współistnienia pomimo istniejących różnic.