MOPR Kielce – czym jest i jak pomaga?

MOPR to ośrodek, dzięki któremu wiele potrzebujących może uzyskać pomoc na wielu płaszczyznach. Na czym ona polega? I jakie są inne zadania ośrodka?

Zadania MOPR-u

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnej ma za zadanie pomagać wszystkim osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomaga pojedynczym osobom, które mają problemy np. z usamodzielnieniem, ale także rodzinom z problemami finansowymi, czy mieszkaniowymi. Osoby otrzymujące pomoc z ośrodka zobowiązane są do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji.  Ośrodek finansowany jest ze środków państwowych oraz miejskich.

Kontakt z ośrodkiem

Ośrodek znajduje się przy ulicy Studziennej 2 w Kielcach, a kod pocztowy to 25-544. Z ośrodkiem możemy też skontaktować się z dzwoniąc pod jeden z czterech numerów:

 • 41 331 25 24
 • 41 362 68 82
 • 41 362 68 88
 • 41 362 68 96

Istnieje także piąty numer o charakterze informacyjno-interwencyjnym – 48 41 331 25 24 wew. 230. Z MOPR-em można skontaktować się przez internet. Poprzez adres e-mail – [email protected] lub poprzez formularz na stronie ośrodka – Kontakt z MOPR Kielce.

MOPR Kielce jak może pomóc Kielczanom?

Wypłacane środki

Ośrodek proponuje wiele programów socjalnych, w ramach których potrzebujące osoby mogą otrzymać środki. Są to:

 • Rodzina 500+
 • Dobry Start
 • Fundusz Alimentacyjny
 • Dodatki Mieszkaniowe
 • Dodatki energetyczne

Warto wiedzieć, że każdy z programów ma własne wymagania, dzięki którym można otrzymać środki. Często zależy to od dochodów potrzebujących, ale nie tylko. Aby dowiedzieć się więcej, warto skontaktować się z ośrodkiem.

Proponowane programy

MOPR proponuje programy, które mogą poprawić standard życia Kielczan, choć w ich ramach nie są wypłacane np. zasiłki.

 • Karta Dużej Rodziny
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Wsparcie Kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 • Zakrętkowe Pogotowie
 • Taksówka dla seniora

MOPR pomaga także osobom niepełnosprawnym. Ośrodek pomaga w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności. Ośrodek wypłaca także środki potrzebne do życia, a także w inny sposób pomaga potrzebującym osobom.

Współpraca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnej współpracuje z różnorodnymi instytucjami. To pozwala na efektywniejsze działania. Do partnerów należą m.in:

 • Urząd Pracy
 • Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach
 • Caritas
 • Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Osoby potrzebujące mogą w każdej chwili zgłosić się do MOPR-u i uzyskać potrzebną pomoc. Dostęp do ośrodka jest bardzo łatwy, ponieważ ośrodek posiada kilka placówek w Kielcach.

Dodaj komentarz