Akcja krwiodawstwa organizowana przez PKP Polska

„Kolejarskie serce na torze” – to motto akcji krwiodawstwa, którą organizuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Najcenniejszym darem, jakim można się podzielić, będzie krew, którą będzie można oddać w dniach od 10 do 14 lipca w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Pracownicy RCKiK będą przyjmować krwiodawców w godzinach od 8:00 do 13:00.

Akcję wspierają różne podmioty, takie jak Miasto Kielce, Korona Kielce, Tyrolki na Kadzielni i POLREGIO.

Oddanie krwi jest gestem wielkiej hojności wobec innych. Jednak nie wszyscy wiedzą, że dawanie jest również dobre dla tych, którzy dają, zarówno dla ciała, jak i dla umysłu. Oddawanie krwi oznacza okresowe poddawanie się bezpłatnym badaniom lekarskim

Tak, oddawanie krwi może być alternatywnym, ale równie skutecznym sposobem, aby mieć oko na swoje zdrowie (a zwłaszcza układ sercowo-naczyniowy). Przed oddaniem przeprowadzany jest dokładny wywiad z lekarzem w celu oceny stanu zdrowia również poprzez sprawdzenie parametrów. Po oddaniu otrzymasz wyniki badań biochemicznych krwi wykonanych przed przypisaniem Twojej krwi do zgodnego pacjenta.