Przeobrażenia w Kielcach: Zielona rewitalizacja ulicy Bodzentyńskiej trwa

Pierwszy etap zielonej rewitalizacji centrum Kielc, skupiony na ulicy Bodzentyńskiej, jest w pełnym toku. Przemiany obejmują nowe nasadzenia, budowę fontanny, odzwierciedlenie historycznego biegu Silnicy oraz wymianę nawierzchni. Jak na razie, wszystkie działania są zgodne z wcześniej ustalonym planem.

Zastępca prezydenta Kielc, Bożena Szczypiór, podaje informacje o postępach prac realizowanych na północnej części ulicy Bodzentyńskiej przez ostatnie tygodnie. Zbudowano m.in. palisadę, która ma za zadanie ukazać historyczną trasę Silnicy. Na dodatek już powstała fontanna, która została umieszczona w miejscu przewidzianym w projekcie.

Jednak prace nie ominął problem z kolizją z instalacjami energetycznymi. Szczypiór zapewnia, że wszelkie trudności są na bieżąco rozwiązywane we współpracy z PGE lub poprzez niewielkie modyfikacje projektu. Prace idą również sprawnie przy budowie przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz konstrukcji chodnika. Na ten moment ułożono już krawężniki i podbudowę dla kostki brukowej.

Sytuacja na południowej stronie ulicy Bodzentyńskiej wygląda podobnie. Wykonano tutaj murek ochronny wzdłuż chodnika przy budynku, zbudowano schody i stworzono podbudowę pod chodnik. Wykonawca kontynuuje prace wykończeniowe nad murem ochronnym oraz prowadzi prace przy instalacji linii oświetleniowej.

Podstawą koncepcji architektonicznej placu św. Wojciecha i ulicy Bodzentyńskiej jest stworzenie miejsca odpoczynku obfitującego w zielenią. Pojawi się tam również nowa roślinność oraz elementy małej architektury.

Według planów „Zielona rewitalizacja Kielc”, wraz z wszystkimi pracami budowlanymi na ulicy Bodzentyńskiej, powinna dobiec końca wiosną 2024 roku.