Modernizacja ścieżek rowerowych w Kielcach prowadzona przez Zielone Miasto

Zainicjowany został nowy etap prac związanych z infrastrukturą rowerową w Kielcach, nadzorowany przez Zielone Miasto. Głównym celem jest usunięcie luk w istniejących ścieżkach rowerowych poprzez budowę nowych odcinków na miejscu bieżących chodników. Rozwiązanie to ma na celu skompletowanie wszystkich fragmentów sieci dla rowerzystów, które obecnie kończą się niewłaściwie i utrudniają kontynuację jazdy.

Działania Zielonego Miasta w Kielcach skupią się na eliminacji brakujących części poprzez przekształcenie istniejących chodników w nowe fragmenty ścieżek rowerowych. Proces ten obejmie przesunięcie chodników w celu umożliwienia budowy nowych tras dla rowerzystów lub całkowite ich rozebranie. Wśród lokalizacji, które zostaną objęte tymi pracami, znajdują się ulice: Radiowa, Bohaterów Warszawy, Szymanowskiego, Polna, Grunwaldzka i Podklasztorna. Kluczowym celem tych działań jest uzupełnienie niekompletnych części sieci rowerowej, które obecnie kończą się nagle i powodują problem dla użytkowników. Koszt tej modernizacyjnej inwestycji wyniesie łącznie ponad 480 tysięcy złotych. Przewidywane jest, że budowlane prace zakończą się pod koniec października.