Remont kieleckiego Rynku: początek prac i kontrowersje

u

W Kielcach, na centralnie położonym Rynku, rozpoczęto prace remontowe. Pierwszym etapem jest demontaż istniejącej nawierzchni – kostki brukowej oraz granitowych płyt. Już teraz widoczne są oznaki tych działań, bowiem pewna część placu została odgrodzona i przygotowana do dalszych prac.

Inwestycja ta od momentu jej ogłoszenia wzbudza wiele emocji. Zarówno radni miasta, jak i jego mieszkańcy podzielili się na przeciwników i zwolenników zmiany wyglądu Rynku.

W ostatnich dniach ubiegłego miesiąca z placu usunięto ogródki restauracyjne oraz salon miejski. Ta ostatnia instalacja, doceniana przez specjalistów za spójną koncepcję, znalazła nowe miejsce na Placu Literatów.

Zgodnie z planami władz miasta, po zakończeniu prac na Rynku ma pojawić się więcej zieleni. Ma on stać się rodzajem skweru z przemyślaną aranżacją roślinności. Wśród planowanych zmian jest m.in. posadzenie drzew na wschodniej stronie placu oraz uzupełnienie południowego szpaleru o nowe nasadzenia. Centralnym elementem ma stać się dąb szypułkowy. Ponadto, przewidziano dodanie nowych elementów małej architektury – ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz tablic informacyjnych.

Jednakże, ze względu na wiele krytycznych opinii wyrażonych przez mieszkańców w mediach społecznościowych oraz podczas obrad rady miasta, ratusz rozważa możliwość zmiany pierwotnego planu. Głównie chodzi o rezygnację z zazieleniania centralnej części Rynku, co umożliwiłoby zachowanie tego miejsca jako przestrzeni na organizację imprez plenerowych. Do tej pory nie przedstawiono jednak szczegółów ewentualnych modyfikacji projektu.

Projekt ten, określany mianem „zielonej rewitalizacji śródmieścia Kielc”, jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu z Programu Inwestycji Strategicznych. Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę 2024 roku, a jej łączna wartość to prawie 22 mln złotych.