Upamiętnienie postaci Stefana Artwińskiego – ostatniego prezydenta Kielc przed II Wojną Światową

Mimo upływu lat, postać Stefana Artwińskiego, ostatniego prezydenta miasta Kielce sprzed wybuchu II Wojny Światowej, nie została zapomniana. To potwierdzają obchody 84. rocznicy śmierci wybitnego polityka, które zorganizowano na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach. Uroczystości zgromadziły młodzież z kieleckich szkół, przedstawicieli organizacji społecznych, lokalnych polityków oraz parlamentarzystów ze świętokrzyskiego.

W hołdzie dla Artwińskiego, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Kielcach, która nosi imię zasłużonego prezydenta, złożyli kwiaty przy grobie. Młoda pokolenie bardzo ceni postać Artwińskiego. Hania Markowicz z klasy VIII A uważa, że jest on doskonałym wzorem do naśladowania. Szymon Borowiec również podziela to zdanie i dodaje, że życiorys Artwińskiego jest interesujący i inspirujący dla młodych ludzi.

Marcin Chłodnicki, zastępca prezydenta Kielc, podkreśla heroiczną postawę Artwińskiego i podziwia go za sposób sprawowania urzędu. Także Jarosław Karyś, przewodniczący rady miasta, uważa zamordowanego przez Niemców prezydenta za wzór samorządowca i czerpie inspirację z jego życiorysu. Uroczystości ku czci Stefana Artwińskiego zorganizowała Fundacja nosząca jego imię.