Uroczyste przekazanie obowiązków na stanowiskach zastępców Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach odbyło się w Sali Narad im. nadkom. PP Wacława Gocławskiego.

W sali konferencyjnej imienia nadkomisarza Wacława Gocławskiego miało dzisiaj miejsce uroczyste zebranie, podczas którego doszło do formalnego powierzenia obowiązków na stanowiskach Pierwszego Zastępcy oraz Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach. Nowo wyznaczeni zastępcy szefa kieleckiego oddziału zostali zaprezentowani przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, nadinspektora doktora Jarosława Kaletę.

O godzinie 12:00, bezpośrednio po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, głos podjął inspektor Tomasz Śliwiński – szef lokalnych sił porządkowych. Powitał on obecnego na spotkaniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, nadinspektora dr Jarosława Kaletę, a także oficerów zarządzających Komendą Miejską Policji w Kielcach. Naczelnik Wydziału Ogólnego odczytał następnie oficjalne rozkazy dotyczące powierzenia obowiązków na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach, które to funkcje objąć miał dotychczasowy zastępca Komendanta Miejskiego – podinspektor. Grzegorz Wira. Drugie stanowisko, Zastępcy Komendanta, objął młodszy inspektor Marcin Rasała, który będzie odpowiedzialny za pion kryminalny. Przedtem tę funkcję pełnił młodszy inspektor Jacek Grudzień, który od 11 grudnia został Komendantem Powiatowym Policji w Kazimierzy Wielkiej.

Nadinspektor dr Jarosław Kaleta, podczas spotkania, podkreślał niezbędność zmian w strukturach formacji policyjnej. Rozwój, jaki one przynoszą wpływa korzystnie na jakość wykonywanej służby. Przedstawił również nowo powołanych zastępców komendanta – zastępcę Komendanta oraz jego Pierwszego Zastępcę. Szef policji województwa świętokrzyskiego opisał doświadczenie nabyte przez komendanta Rasałę w trakcie jego służby i wyraził przekonanie, że przyczyni się ono do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu.

Młodszy inspektor Marcin Rasała rozpoczął swoją służbę w Policji 27 lat temu, dokładnie 20 września 1996 roku. Od początku swojej kariery związany jest z garnizonem świętokrzyskim. Mimo początkowej służby w pionie prewencyjnym, od roku 2000 związany jest nieprzerwanie z pionem kryminalnym. Funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach objął w lutym 2015 roku. Dwa lata później, w 2017 roku, został mianowany na stanowisko naczelnika tego wydziału. W trakcie swojej 27-letniej służby, młodszy inspektor Marcin Rasała został uhonorowany Brązową i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Podinspektor Grzegorz Wira rozpoczął służbę w Policji 19 lat temu, dokładnie 25 marca 2004 roku. Jego całą karierę zawodową wiąże z garnizonem świętokrzyskim. Od roku 2008 bez przerwy pełnił służbę w pionie prewencji. W 2015 roku objął swoje pierwsze stanowisko kierownicze jako Zastępca Komendanta Komisariatu Policji II w Kielcach. W maju 2022 roku powołano go na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji III w Kielcach, a zimą 2023 roku awansował na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach. Podinspektor Grzegorz Wira jest obecnie odpowiedzialny za pion prewencji. W trakcie swojej 19-letniej służby został odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.