Nowa ścieżka rowerowa w Starachowicach zwiększa bezpieczeństwo ruchu drogowego

W poniedziałek 3 czerwca, uroczystość oddania do użytku nowej ścieżki rowerowej miała miejsce w Starachowicach. Ścieżka ta rozciąga się od ulicy Leśnej aż do przejazdu kolejki wąskotorowej. Realizacja tej inwestycji, wraz z budową chodnika, jest kluczowym elementem szeroko zakrojonych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu starachowickiego – podkreśla Piotr Babicki, starosta.

Inwestycja została sfinansowana dzięki funduszom unijnym oraz wkładowi własnemu gminy Starachowice i gminy Brody. Głównym celem inwestycji była poprawa warunków bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów, którzy regularnie korzystają z tego obszaru do spacerów i jazdy na rowerze.

Prezydent miasta, Marek Materek, zauważył, że poprawa stanu jezdni to odpowiedź na długoletnie problemy z dziurami w jezdni, z którymi borykali się kierowcy korzystający z tej drogi. Podkreślił również znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa pieszych, przypominając tragiczny wypadek, który kilka lat temu zdarzył się na tej trasie i w wyniku którego zginął pierwszy komendant straży miejskiej w Starachowicach. Jego zdaniem, gdyby wówczas istniała tam wyznaczona ścieżka, prawdopodobnie nie doszłoby do tego tragicznego zdarzenia.

Łącznie zmodernizowano 1800 metrów drogi oraz 650 metrów ścieżki pieszo-rowerowej. Władze powiatu rozważają dalsze rozbudowywanie ścieżki w kierunku Lipia i planują pozyskać na ten cel środki finansowe, także ze źródeł szwajcarskich.