Planowana certyfikacja Wojsk Obrony Terytorialnej: sprawdzenie zdolności i przekazanie pod nadzór Sztabu Generalnego

W planach jest przeprowadzenie certyfikacji Wojsk Obrony Terytorialnej w połowie czerwca. Kierujący 10 Świętokrzyską Brygadą Obrony Terytorialnej, pułkownik Sławomir Machniewicz, wyjaśnił w Radiu Kielce, że proces ten ma na celu ocenę zdolności operacyjnych najmłodszej gałęzi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Pułkownik Machniewicz poinformował również, że w sierpniu bieżącego roku Wojska Obrony Terytorialnej, które obecnie są pod jurysdykcją ministra obrony narodowej, zostaną przekazane pod kontrolę Sztabu Generalnego. W związku z tym konieczne będzie przeprowadzenie certyfikacji tego najszybciej rozwijającego się elementu Sił Zbrojnych.

Podczas tej oceny, żołnierze będą zobligowani do natychmiastowego zgłoszenia się w swoich jednostkach po ogłoszeniu alarmu. Pułkownik Machniewicz nie podał dokładnej daty, ale zasugerował, że będzie to miało miejsce w następnym tygodniu. Żołnierze będą musieli stawić się w swoich pododdziałach, a certyfikacja 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej ma potrwać dwa dni.

Proces ten obejmie również sprawdzenie sprzętu i uzbrojenia na wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Przeprowadzone zostanie także ocenianie stopnia wyszkolenia żołnierzy. Jest to pierwszy przypadek w historii polskiego wojska, kiedy cała gałąź sił zbrojnych zostanie poddana certyfikacji, dotychczas ocenie podlegały tylko wybrane jednostki.

10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej funkcjonuje od 2018 roku i obecnie zrzesza prawie 2 tysiące żołnierzy. We wtorek, 11 czerwca, obchodzi swoje święto, które jest również upamiętnieniem rocznicy przeniesienia prochów mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”, patrona brygady, na Wykus. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12:00 na Bukówce w Kielcach.